Intro

PF-advocaten-advocaten is een advocatenassociatie die gespecialiseerd is in het Personen - en Familierecht en kantoor heeft in Gent aan de Paul Fredericqstraat 105.

Geert Decock en Sofie Van Rumst zijn respectievelijk 35 en 20 jaar advocaat en bouwden samen een bijzondere expertise uit in het familierecht (huwelijk, echtscheiding, samenlevingscontracten, ouderlijk gezag en verblijfsregelingen, onderhoudsgelden, familiaal vermogensrecht) en het personenrecht (waaronder afstamming, adoptie). Ze hebben ook een uitgesproken specialisatie in het jeugdrecht, zowel op het vlak van de jeugdhulpverlening als de problematiek van de jeugddelinquentie.

Sinds oktober 2017 is Helena Breyne het kantoor komen vervoegen.

Het kantoor staat garant voor een persoonlijke dienstverlening, waarbij u kan rekenen op maximale inzet. Bijstand is mogelijk in het Nederlands, Frans of Engels.

PF-advocaten-advocaten hanteert de methodieken van bemiddelen en onderhandelen, en zal waar mogelijk trachten een procedure voor de rechtbank te vermijden.

Indien dit echter niet mogelijk is, worden de belangen van de cliënt voor de rechtbank ten volle behartigd en verdedigd.