Publicaties Geert Decock

Boeken, auteur of mede-auteur

 • Het jeugdhulprecht in Vlaanderen; in: Orde van Vlaamse Balies, Bijzondere opleiding Jeugdrecht 2022-2023, Wolters Kluwer, 2022, 53-90.
 • Recht voor Welzijnswerkers (met Stanislas Ossieur, Jan Vande Moortel, Luc Vanmarcke en Luc De Bruyckere), Kluwer, 2022, 688p.(medewerking sinds 1994).
 • Recht voor Verpleegkundigen en Vroedvrouwen (met Viviane Janssens, Dimitri Laes, Herman Nys, Stanislas Ossieur, Koenraad Timmerman en Jan Vande Moortel), Kluwer 2021, 722p. (medewerking sinds 2000).
 • Herstel en sanctie. Het nieuwe jeugddelinquentierecht in Vlaanderen; in: Personen- en familierecht. Verslagboek Permanente Vorming Vlaamse Conferentie Gent, Larcier, 2019, 177-211.
 • Het positief project in het nieuwe jeugddelinquentierecht; in: J. Put en J. Leenknecht (eds.), Het Vlaamse Jeugddelinquentierecht, Larcier, 2019, 81-93.
 • De Wet van 19 maart 2017 tot invoering van een statuut voor pleegzorgers; in: P.Senaeve en G.Verschelden, Wetgeving en rechtspraak familie(proces)recht 2017, Intersentia, 2017, 51-91.
 • Jeugdsanctierecht gewikt en gewogen. Toetsing van beleid en praktijk aan de principes van het jeugdsanctierecht (met Johan Put), Larcier, 2012, 115 p.
 • Echtscheiding, Knops Publishing, 2008, 130 p.
 • Herstel of sanctie: naar een jeugdsanctierecht (met Philippe Vansteenkiste), Gent, Mys & Breesch, 1999, 326 p.
 • Jeugdrecht (met Patrick Senaeve & Christian Eliaerts): wetgevingspocket, Maklu, 1998, 478 p.
 • Naar een jeugdsanctierecht (met Philippe Vansteenkiste), Gent, Mys en Breesch, 1995, 148 p.
 • Jong, niet gek, wel straf. Pleidooi voor een verantwoord jeugdstrafrecht, Gent, Mys en Breesch, 1993, 22 p.
 • De decreten inzake bijzondere jeugdbijstand. Algemene en artikelsgewijze commentaar, Ministerie Vlaamse Gemeenschap, Brussel, 1992, 122 p.

 

Bijdragen/Artikels

 • Jeugddelinquentie 2020: een straffer Vlaanderen (met Sofie Van Rumst), Tijdschrift voor Jeugd en Kinderrechten, 2019-3, 223-225, editoriaal.
 • De jeugdhulpverlening in Vlaanderen; in: Orde van Vlaamse Balies, Jeugdrecht, Handboek voor de advocaat-stagiair 2019-2020, Wolters Kluwer, 2019, 1-31.
 • De advocaat voor minderjarigen als 'avocat défenseur', in: E. Van der Mussele (ed.), Jeugdadvocaat in Vlaanderen, België en Europa, Larcier, 2017, 79-81.
 • Beschermen, straffen, herstellen. Twintig jaar nadenken over het sanctioneren van jongeren; in: G. Decock en J. Put, Jeugdsanctierecht gewikt en gewogen, Larcier 2012, 1-12.
 • Rechtswaarborgen; in: G. Decock en J. Put, Jeugdsanctierecht gewikt en gewogen, Larcier, 2012, 37-53.
 • Overdreven snelheid of vluchtmisdrijf? Niet alleen het GAS-pedaal wordt dieper ingedrukt, (met Sofie Van Rumst), Tijdschrift voor Jeugd en Kinderrechten, 2012-4, editoriaal.
 • De toepassing van de Salduz-rechtspraak, Tijdschrift voor Jeugdrecht en Kinderrechten, 2010-2, 135-136
 • Het recht op bijstand van een advocaat voor minderjarigen vanaf het eerste politieverhoor (met Rozemie Defrancq) , Tijdschrift voor Jeugdrecht en Kinderrechten, 2009-3, 254-257
 • De nieuw opgerichte Unie van Jeugdadvocaten: doelstellingen en concrete werking, Panopticon, 2009-2, 69-71; Tijdschrift voor Jeugdrecht en Kinderrechten, 2009-2, 158-160
 • Het verbintenissenproject in de nieuwe Jeugdwet, Tijdschrift voor Jeugdrecht en Kinderrechten, 2009-1, 63-65
 • De jeugdwet heeft de grondwettelijke toets doorstaan, (met Rozemie Defrancq en Sofie Van Rumst), Tijdschrift voor Jeugdrecht en Kinderrechten, 2008-3, 243-250, noot onder Grondwettelijk Hof, nr. 49 en nr. 50, 13 maart 2008.
 • Gemeenschapsdienst en Leerprojecten, in: J. Put en M. Rom, Het nieuwe jeugdrecht, Larcier, 2007, 67-80.
 • Het huisarrest (met Sofie Van Rumst), in: J. Put en M. Rom, Het nieuwe jeugdrecht, Larcier, 2007, 81-93.
 • De jeugdbeschermingswetten van 2006: continuïteit of keerpunt (met Jan De Winter), Nullum Crimen, 2007, 1, 1-19.
 • De nieuwe wet op de jeugdbescherming: elck wat wils?, Tijdschrift voor Jeugdrecht en Kinderrechten 2006-4, editoriaal.
 • Jeugdadvocatuur, in: K. Van Buyten (ed.), Participatierechten van kinderen; Verzamelde commentaren, Centrum voor de Rechten van het Kind, Universiteit Gent, 2005, 193-218.
 • Bescherming à la française: reflecties op de kadernota Onkelinx, Tijdschrift voor Jeugdrecht en Kinderrechten, 2004-2, 66-67.
 • Uithandengeving: blijvend actueel, R.A.B.G., 2003-16, 927-931.
 • De buitengerechtelijke jeugdbijstand in Vlaanderen: naar een rechtspositie voor de gebruiker, in: Centrum voor Beroepsvervolmaking in de Rechten (ed.), Jongeren & Recht, Intersentia, 2003, p. 175-208; eveneens: Tijdschrift voor Jeugdrecht en Kinderrechten, 2003-2, 68-81 en Kinderrechtengids, 1.1.7 (2003), 32 p.
 • Termijnen in de jeugdbescherming: rechtszekerheid primeert op afdwingbare hulp, noot bij Gent, 15 de kamer, 24 februari 2003, R.A.B.G. 2003-16, 923-924.
 • De minderjarige pleegt een misdrijf, in: Kinderrechtswinkels, De juridische positie van de minderjarige in de praktijk, UGA, 2002, 117-126.
 • De praktijk van de proceduregebonden bemiddeling: een beeld van rechtspraak, Tijdschrift voor Jeugdrecht en Kinderrechten, 2001-3, 114-116.
 • De strafrechtelijke bescherming van minderjarigen: de bescherming nog niet voorbij (met Jan De Winter), Tijdschrift voor Jeugdrecht en Kinderrechten, 2001-2, 58-61.
 • Jeugdadvocaten, Tijdschrift voor Jeugdrecht en Kinderrechten, 2000-2, 47-50.
 • Naar een algemeen geldende regeling voor weekends en vakanties, Tijdschrift voor Jeugdrecht en Kinderrechten, 2000-1, 35-36.
 • Kinderrechten en bijzondere jeugdbijstand. Een onderzoek naar de toepassing van het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind in de bijzondere jeugdbijstand in Vlaanderen, Kinderrechtengids, 1.1.7. (1999), 20 p.
 • Alternatieve straffen en maatregelen: een rechtspositionele benadering, in: T. Peters, en J. Vanacker; Van Oriëntatienota naar penaal beleid, K.U. Leuven, 1997, I, 30-48.
 • Convention on the Rights of the Child. Implementation of the Convention in Belgium (met Kathleen Serroyen en Benoit Van Keirsbilck), Annali dellí Instituto di Diritto e Procedura Penale, Salerno, 1996, p. 313-334.
 • De gerechtelijke jeugdbescherming in de gecoördineerde decreten van de Vlaamse Gemeenschap, in: P. Senaeve en J. Peeters, De Hervorming van het Jeugdbeschermingsrecht, Acco, 1994, p. 151-183.
 • Jong, niet gek, wel straf. Pleidooi voor een verantwoord jeugdstrafrecht, Panopticon 1994, 9-24.
 • Gemeenschapsdienst: een alternatief, Panopticon, 1993, 406-419.
 • Jeugd en gerecht. Bescherming, controle of recht?, in: P. Allegaert & L. Vanmarcke, Op Pas, Jongeren en Beleid, Acco, 1989,183-192.
 • Dienstverlening: een vorm van alternatief straffen, Welzijnsgids, Organisatie II.A.1.7, afl. 40, juli 1988, 22 p.
 • Hulpverlening aan justitiecliënteel, Welzijnsgids, Organisatie II.A.1.7, afl. 36, september 1987, 22 p.