Sofie Van Rumst

sofie-van-rumst-advocaat-familierecht-jeugdrecht-gentSofie Van Rumst studeerde in juli 2003 af als licentiaat in de rechten aan de universiteit Gent, in de optie burgerlijk- en strafrecht. Ze zette haar opleiding verder in de criminologie, aan de Université Libre de Bruxelles (ULB).

Ze vervoegde in oktober 2004 de associatie Frans Baert en Vennoten, waar zij haar stage doorliep en naderhand medewerker was.

Sofie Van Rumst bouwde een ruime expertise op in het personen- en familierecht - echtscheidingszaken, geschillen omtrent het ouderlijk gezag en de verblijfsregeling van kinderen, afstamming en adoptie - het familiaal vermogensrecht - vereffening en verdeling van de huwgemeenschap, en het algemeen burgerlijk recht.

Zij is ook bemiddelaar in familiezaken.

Daarnaast heeft zij zich gespecialiseerd in het bijzonder jeugdrecht, zowel voor wat betreft jeugddelinquentie als voor verontrusting. Als geaccrediteerd jeugdadvocate staat zij dagdagelijks kinderen en jongeren - maar ook hun ouders bij.

Sinds januari 2018 werkt Sofie Van Rumst deeltijds op het kinderrechtencommissariaat als beleidsadviseur voor jeugd - en familierecht.

In het verleden - 2006 tot 2009 - was ze medewerker bij het Steunpunt Jeugdhulp, nadien was ze als juriste verbonden aan de Kinderrechtswinkel te Gent, waar ze vooral lezingen gaf over juridische onderwerpen in de sfeer van het familierecht, het jeugdrecht en de kinderrechten.

Ze doceerde het vak "familierecht" aan de Arteveldehogeschool te Gent.

Sofie Van Rumst zetelt sinds 2004 in de raad van bestuur van vzw Jong, in de raad van bestuur van de Unie van Jeugdadvocaten vanaf de oprichting, en sinds einde 2013 in de raad van bestuur van de Kinderrechtswinkel. Ze is lid van de werkgroep rechtspraak van het Tijdschrift voor Jeugd en Kinderrechten (TJK).