Geert Decock

geert-decock-advocaat-familierecht-jeugdrecht-gentGeert Decock studeerde aan de K.U. Leuven en haalde er een licentie Rechten en Criminologie, alsook een bijzonder baccalaureaat in de Wijsbegeerte. Hij was een tijdlang wetenschappelijk medewerker aan de school voor Criminologie in Leuven en voltijds docent aan de Sociale Hogeschool IPSOC te Kortrijk. Hij doceerde er grondwettelijk - en administratief recht, burgerlijk recht, strafrecht en jeugdbeschermingsrecht.

Vanaf juni 1988 werd hij advocaat aan de balie te Gent, deed zijn stage bij Frans Baert en Xavier Troch en bleef tot einde 2013 vennoot bij de advocatenassociatie Frans Baert & Vennoten. Hij was er specialist in het personen- en familierecht en het jeugdrecht (jeugdhulprecht en jeugddelinquentierecht). Hij volgde een opleiding tot bemiddelaar in familiezaken en behaalde het certificaat bijzondere opleiding jeugdrecht.

Tot voor kort was hij deeltijds lector strafrecht en jeugdrecht aan de Arteveldehogeschool te Gent. Eerder was hij ook coördinator van het project herstelbemiddeling minderjarigen te Gent, voorzitter van de bemiddelingscommissie voor bijzondere jeugdbijstand te Gent en mede-oprichter en voorzitter van de vzw Half-Rond, die de neutrale bezoekruimtes organiseerde te Gent en te Ronse.

Hij is voorzitter van de werkgroep jeugdsanctierecht, kernredacteur van het Tijdschrift voor Jeugd en Kinderrechten (TJK) en lid van de deelredactie Jeugdbescherming en Bijzondere Jeugdzorg van Panopticon.

Geert Decock was de eerste voorzitter van de in 2009 opgerichte Unie van Jeugdadvocaten. Hij is lid van de commissie Jeugd van de Orde van Vlaamse Balies (OVB). Hij was meerdere jaren lid van de Algemene Vergadering van OVB en zetelde in de Raad van de Orde van de balie van Gent.