De ereloonstaat

De kantoorkosten

  • Openen van een dossier en dossierbeheer: € 75
  • Uitgaande correspondentie en andere tikwerk: € 12 per blad
  • Kopies : € 0,2 per kopie
  • Aangetekende zending : € 5,29 euro
  • Verplaatsingen: € 0,50 per km
  • Archivering dossier: € 50

Het honorarium

Het honorarium wordt bepaald op basis van een uurloon. Andere afspraken zoals abonnementen of een vast bedrag voor een welomlijnde procedure zijn mogelijk.

Het kantoor conventioneert zich aan de maximumbedragen van de rechtsbijstandsverzekering
(KB 28 juni 2019).

Het basisuurloon bedraagt vanaf 1 januari 2020 € 140.

Het uurloon kan aangepast worden aan een aantal bijzondere factoren, zoals :

  • de draagkracht van de cliënt (0,5 à 1)
  • spoedeisende zaken (1,5)
  • resultaat (1,5)
  • verplaatsingen en wachttijden (0,5)

Vanaf 1 januari 2014 zijn de prestaties van advocaten onderworpen aan BTW. Bovenop de ereloonstaat dient derhalve 21 % BTW te worden betaald.