De ereloonstaat

De kantoorkosten

  • Openen van een dossier en dossierbeheer: € 75
  • Uitgaande correspondentie en andere tikwerk: € 12 per blad
  • Kopies : € 0,2 per kopie
  • Aangetekende zending : € 5,29 euro
  • Verplaatsingen: € 0,50 per km
  • Archivering dossier: € 50

Het honorarium

Het honorarium wordt bepaald op basis van een uurloon. Andere afspraken zoals abonnementen of een vast bedrag voor een welomlijnde procedure zijn mogelijk.

Het basisuurloon bedraagt € 130

Het uurloon kan aangepast worden aan een aantal bijzondere factoren, zoals :

  • de draagkracht van de cliënt (0,5 à 1)
  • spoedeisende zaken (1,5)
  • resultaat (1,5)
  • verplaatsingen en wachttijden (0,5)

Vanaf 1 januari 2014 zijn de prestaties van advocaten onderworpen aan BTW. Bovenop de ereloonstaat dient derhalve 21 % BTW te worden betaald.